Financiële adoptie van kinderen met een mentale beperking in TanzaniaGroentenproject

Met de introductie van de Groasis Waterboxx irrigatiesystemen is in maart een begin gemaakt met het aanplanten van meer fruitbomen volgens een nieuw principe. In de Groasis bakken wordt in elk plantgat een klein boompje gepland, waarvan slechts de beste de kans krijgt om door te groeien. De minst goede wordt verwijderd of elders een nieuwe mogelijkheid tot wasdom geboden. Waar wij tijdens deze introductie voor gekozen hebben is de aanplant van een citrus- of mangoboom in het ene plantgat met in het tweede plantgat pompoen-, courgette- of meloenzaden. De waterbak is vervolgens gevuld met water dat dagelijks door condensvorming binnen in de bak de jonge aanwas druppelsgewijs voorziet van voldoende vocht. Regenwater en/of handmatige bevloeiing is daardoor minder urgent geworden. De Groasis Waterboxx wordt na een jaar verwijderd en kan elders in de tuin hergebruikt worden.

Voor een beter resultaat in de groentetuin is gestart met het composteren van al het groenafval in en rond de dagopvang. Met hulp van het Umoja-team zijn 2 compostbakken getimmerd waar de kinderen om beurten de dagelijkse groenteresten op aanvullen. Ook blad-, snoeiafval en onkruiden uit de omringende tuin vormen samen een goede basis voor duurzame groenbemesting. Het principe van recycling trok niet alleen de aandacht van het team maar ook van het betrokken districtshoofd en de leiding van de therapeutische afdeling van de plaatselijke universiteit.

De verschillende activiteiten zijn op speelse wijze bij de kinderen onder de aandacht gebracht door het vormen van groepjes, aangevoerd door Chiefs (Chief Water, - Compost, - Garden en Chief Music). Door hen te ‘decoreren’ met gekleurde polsbandjes was voor ieder duidelijk voor welke activiteit zij ‘verantwoordelijk’ werden gemaakt.