Financiële adoptie van kinderen met een mentale beperking in TanzaniaDoneren

Je kan er ook voor kiezen een vrije gift te doen. Dit kan via een van onderstaande rekeningnummers.

Ons rekeningnummers:

U wenst minder dan €40 te storten of wenst geen fiscaal attest? Dan kan u storten op deze rekening:

IBAN BE88 7360 1153 1041
BIC KREDBEBB
t.n.v Umoja VZW

Doneert u meer dan €40 en wenst u een fiscaal attest? Gebruik dan volgende rekening:

Je krijgt een fiscal attest op:
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB
VIA DON BOSCO VZW
LEOPOLD II-LAAN 195
BE 1080 BRUSSEL
Ter vermelding: 48916417 Umoja-Tanzania - Attest a.u.b.

Probeer voor meer betaalbare transfers:

Umoja waardeert elke donatie en streeft ernaar om deze fondsen zo efficiënt mogelijk te besteden. Het grootste gedeelte van de donaties en subsidies worden gebruikt om kinderen/jongeren met verstandelijke beperkingen en hun families in het Umoja Centrum zelfredzaam te maken. Minder dan 10 % gaat naar de dagelijks werking.

Wij bezorgen je een fiscaal attest vanaf €40 op jaarbasis. Je ontvangt je attest per post in de maand maart van het jaar na je gift(en). Je voegt dit attest toe aan je belastingaangifte. Voor gedane giften bedraagt de belastingvermindering 45 %.Voor giften gedaan in 2020 bedraagt dit 60 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.