Financiële adoptie van kinderen met een mentale beperking in TanzaniaNORBERT

  • Geboren in 2018
  • Als 2e zoon

History
Norbert is 2 jaar oud en is de 2e zoon van een alleenstaande mama. Zijn mama is verslaafd waardoor de grootmoeder meestal zorgt voor Norbert.
Norbert heeft een meervoudige beperking en is epileptisch. Norbert krijgt hiervoor medicatie en een ziekteverzekering maakt de medische zorg hiervoor mogelijk. Norbert heeft geen hoofdcontrole en kan niet zitten of staan. Daardoor is het moeilijk om Norbert de dagelijkse verzorging te geven. Norbert kreeg hiervoor enige tijd therapie.
Zijn moeder ziet niet de ernst in van de situatie en gelukkig is de grootmoeder daar die haar dochter ter orde roept.

NORBERT PLANS

Dokter Emmanuel of ergo therapeut Patrick gaan op huisbezoek.

Geven advies i.v.m. de medicatie en met de dagelijkse oefeningen. Bij ieder huisbezoek is de grootmoeder aanwezig zodat Norbert de nodige zorg krijgt.
Umoja zorgt o.a. voor een rolstoel maar ook voor de andere nodige hulpmiddelen. Umoja maakt het dank zij sponsoring mogelijk dat Norbert de nodige therapie krijgt in het Umoja huis.