Financiële adoptie van kinderen met een mentale beperking in TanzaniaFiscale aftrekbaarheid giften

Giften aan Umoja-Project zijn fiscaal aftrekbaar. Als je op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt aan Umoja-Project, via vrije gift of via ons financiële adoptie-programma, heb je recht op een fiscaal attest. Je ontvangt je attest per post in de maand maart van het jaar na je gift(en). Je voegt dit attest toe aan je belastingaangifte.

Je attest geeft je recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Een gift van 100 euro kost je dus in feite maar 55 euro. Umoja-Project geeft aan de overheid door wie een fiscaal attest ontving.